Επικοινωνία

Που βρισκόμαστε

Αιγινήτου 14
πλησίον στάσης μετρό Μεγ. Μουσικής

Για ραντεβού επικοινωνήστε:

Αποστολία Γκίκα
Τηλ: 210 7247 517
E-mail: lia.ghika@gmail.com

Χρήστος Μόσχοβος
Τηλ: 210 7247 527
Κιν: 697 3052 292
E-mail: moship@windowslive.com

Επικοινωνία

© Copyright Νευρολογικό ιατρείο Αποστολία Γκίκα - Χρήστος Μόσχοβος, 2020